Parter

Zobacz galerie
PARTER
PENTHOUSE 1 - 57,86 m2

Przedpokój 9,34m2
Sypialnia 7,50m2
Łazienka 3,78m2
Salon 20,54m2
Łazienka 3,75m2
Sypialnia 12,95m2

PARTER
PENTHOUSE 2 - 59,60 m2

Przedpokój 2,21m2
Sypialnia 8,27m2
Łazienka 3,20m2
Salon 29,19m2
Łazienka 3,79m2
Sypialnia 12,94m2

PARTER
PENTHOUSE 7 - 59,60 m2

Przedpokój 2,21m2
Sypialnia 8,27m2
Łazienka 3,20m2
Salon 29,19m2
Łazienka 3,79m2
Sypialnia 12,94m2

PARTER
PENTHOUSE 8 - 57,86 m2

Przedpokój 9,34m2
Sypialnia 7,50m2
Łazienka 3,78m2
Salon 20,54m2
Łazienka 3,75m2
Sypialnia 12,95m2
powierzchnia dodatkowa:
b.1 3,00 m2
b.2 1,30m2
b.3 11,87m2
b.4 3,58m2

X
PARTER
PENTHOUSE 1 - 57,86 m2

Przedpokój 9,34m2
Sypialnia 7,50m2
Łazienka 3,78m2
Salon 20,54m2
Łazienka 3,75m2
Sypialnia 12,95m2

"Uwaga:
- niniejsze opisy, zestawienia powierzchni, schematy lokali i przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póżn. zm.) i są publikowane jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.
- podane powierzchnie zostały obliczone na podstawie Projektu Budowlanego , zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaxników powierzchniowych i kubaturowych w stanie deweloperskim (tzn. w świetle wykończonych ścian). Nie zaleca się traktowania rysunku jako podstawy do projektu aranżacji wnętrz."
X
PARTER
PENTHOUSE 2 - 59,60 m2

Przedpokój 2,21m2
Sypialnia 8,27m2
Łazienka 3,20m2
Salon 29,19m2
Łazienka 3,79m2
Sypialnia 12,94m2

"Uwaga:
- niniejsze opisy, zestawienia powierzchni, schematy lokali i przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póżn. zm.) i są publikowane jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.
- podane powierzchnie zostały obliczone na podstawie Projektu Budowlanego , zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaxników powierzchniowych i kubaturowych w stanie deweloperskim (tzn. w świetle wykończonych ścian). Nie zaleca się traktowania rysunku jako podstawy do projektu aranżacji wnętrz."
X
PARTER
PENTHOUSE 7 - 59,60 m2

Przedpokój 2,21m2
Sypialnia 8,27m2
Łazienka 3,20m2
Salon 29,19m2
Łazienka 3,79m2
Sypialnia 12,94m2

"Uwaga:
- niniejsze opisy, zestawienia powierzchni, schematy lokali i przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póżn. zm.) i są publikowane jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.
- podane powierzchnie zostały obliczone na podstawie Projektu Budowlanego , zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaxników powierzchniowych i kubaturowych w stanie deweloperskim (tzn. w świetle wykończonych ścian). Nie zaleca się traktowania rysunku jako podstawy do projektu aranżacji wnętrz."
X
PARTER
PENTHOUSE 8 - 57,86 m2

Przedpokój 9,34m2
Sypialnia 7,50m2
Łazienka 3,78m2
Salon 20,54m2
Łazienka 3,75m2
Sypialnia 12,95m2
powierzchnia dodatkowa:
b.1 3,00 m2
b.2 1,30m2
b.3 11,87m2
b.4 3,58m2

"Uwaga:
- niniejsze opisy, zestawienia powierzchni, schematy lokali i przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póżn. zm.) i są publikowane jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.
- podane powierzchnie zostały obliczone na podstawie Projektu Budowlanego , zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaxników powierzchniowych i kubaturowych w stanie deweloperskim (tzn. w świetle wykończonych ścian). Nie zaleca się traktowania rysunku jako podstawy do projektu aranżacji wnętrz."