1 piętro

Zobacz galerie
PIĘTRO 1
PENTHOUSE 3 - 55,35m2

Przedpokój 6,80m2
Sypialnia 7,50m2
Łazienka 3,70m2
Salon 20,54m2
Łazienka 3,76m2
Sypialnia 13,05m2
powierzchnia dodatkowa:
b.1 3,00 m2
b.2 1,30m2
b.3 11,87m2
b.4 3,58m2

PIĘTRO 1
PENTHOUSE 4 - 60,12m2

Przedpokój 2,00m2
Sypialnia 8,27m2
Łazienka 3,20m2
Salon 29,30m2
Łazienka 3,75m2
Sypialnia 12,95m2
powierzchnia dodatkowa:
b.1 3,57 m2
b.2 5,79m2
b.3 3,04m2

PIĘTRO 1
PENTHOUSE 9 - 60,12m2

Przedpokój 2,00m2
Sypialnia 8,27m2
Łazienka 3,20m2
Salon 29,30m2
Łazienka 3,75m2
Sypialnia 12,95m2
powierzchnia dodatkowa:
b.1 3,57 m2
b.2 5,79m2
b.3 3,04m2

PIĘTRO 1
PENTHOUSE 10 - 55,35m2

Przedpokój 6,80m2
Sypialnia 7,50m2
Łazienka 3,70m2
Salon 20,54m2
Łazienka 3,76m2
Sypialnia 13,05m2
powierzchnia dodatkowa:
b.1 3,00 m2
b.2 1,30m2
b.3 11,87m2
b.4 3,58m2

X
PIĘTRO 1
PENTHOUSE 3 - 55,35m2

Przedpokój 6,80m2
Sypialnia 7,50m2
Łazienka 3,70m2
Salon 20,54m2
Łazienka 3,76m2
Sypialnia 13,05m2
powierzchnia dodatkowa:
b.1 3,00 m2
b.2 1,30m2
b.3 11,87m2
b.4 3,58m2

"Uwaga:
- niniejsze opisy, zestawienia powierzchni, schematy lokali i przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póżn. zm.) i są publikowane jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.
- podane powierzchnie zostały obliczone na podstawie Projektu Budowlanego , zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaxników powierzchniowych i kubaturowych w stanie deweloperskim (tzn. w świetle wykończonych ścian). Nie zaleca się traktowania rysunku jako podstawy do projektu aranżacji wnętrz."
X
PIĘTRO 1
PENTHOUSE 4 - 60,12m2

Przedpokój 2,00m2
Sypialnia 8,27m2
Łazienka 3,20m2
Salon 29,30m2
Łazienka 3,75m2
Sypialnia 12,95m2
powierzchnia dodatkowa:
b.1 3,57 m2
b.2 5,79m2
b.3 3,04m2

"Uwaga:
- niniejsze opisy, zestawienia powierzchni, schematy lokali i przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póżn. zm.) i są publikowane jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.
- podane powierzchnie zostały obliczone na podstawie Projektu Budowlanego , zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaxników powierzchniowych i kubaturowych w stanie deweloperskim (tzn. w świetle wykończonych ścian). Nie zaleca się traktowania rysunku jako podstawy do projektu aranżacji wnętrz."
X
PIĘTRO 1
PENTHOUSE 9 - 60,12m2

Przedpokój 2,00m2
Sypialnia 8,27m2
Łazienka 3,20m2
Salon 29,30m2
Łazienka 3,75m2
Sypialnia 12,95m2
powierzchnia dodatkowa:
b.1 3,57 m2
b.2 5,79m2
b.3 3,04m2

"Uwaga:
- niniejsze opisy, zestawienia powierzchni, schematy lokali i przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póżn. zm.) i są publikowane jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.
- podane powierzchnie zostały obliczone na podstawie Projektu Budowlanego , zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaxników powierzchniowych i kubaturowych w stanie deweloperskim (tzn. w świetle wykończonych ścian). Nie zaleca się traktowania rysunku jako podstawy do projektu aranżacji wnętrz."
X
PIĘTRO 1
PENTHOUSE 10 - 55,35m2

Przedpokój 6,80m2
Sypialnia 7,50m2
Łazienka 3,70m2
Salon 20,54m2
Łazienka 3,76m2
Sypialnia 13,05m2
powierzchnia dodatkowa:
b.1 3,00 m2
b.2 1,30m2
b.3 11,87m2
b.4 3,58m2

"Uwaga:
- niniejsze opisy, zestawienia powierzchni, schematy lokali i przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póżn. zm.) i są publikowane jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.
- podane powierzchnie zostały obliczone na podstawie Projektu Budowlanego , zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaxników powierzchniowych i kubaturowych w stanie deweloperskim (tzn. w świetle wykończonych ścian). Nie zaleca się traktowania rysunku jako podstawy do projektu aranżacji wnętrz."